+420 602 551 790
Vyberte stránku

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ OTROKOVICE JUDr. JOSEF ČEJKA

Zaměřujeme se na právní poradenství a obhajoby v různých oblastech práva, obhajujeme v trestních věcech, zastupujeme v přestupkových řízeních a zajišťujeme také služby týkající se sepisování různých typů smluv.

Při poskytování právních služeb a poradenství klademe velký důraz na individuální přístup k potřebám klienta a operativnost právních služeb dle požadavků klientů. Vždy se snažíme o co nejvyšší míru kvality a odbornosti právních služeb. Naše advokátní kancelář Vám nabízí právní služby za rozumné ceny.

Kompletní právní servis

Výše odměny za každý úkon právního zastoupení je s klientem sjednána na počátku zastoupení i obhajoby a vychází z vyhlášky č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif.

Potřebujete právní pomoc? Neváhejte a zavolejte!

JUDr. Josef Čejka, advokát z Otrokovic (okr. Zlín) se těší na spolupráci s Vámi!

Advokátní kancelář

OBCHODNÍ PRÁVO

zakládání obchodních společností a družstev, obchodní závazkové vztahy, tj. sepisování smluv, zastupování v obchodních sporech, vymáhání pohledávek

OBČANSKÉ PRÁVO

právní vztahy k nemovitostem, nájem a podnájem nebytových prostor, vlastnictví bytů a bytových jednotek, veškeré typy smluv, zejména kupní, darovací, směnné, řízení před katastrálním úřadem

RODINNÉ PRÁVO

zastupování před soudem při rozvodu, zastupování v řízení o svěření dítěte do péče, vypořádání společného jmění manželů, výchova a výživa dětí pro dobu do i po rozvodu manželství, vymáhání výživného

TRESTNÍ PRÁVO

zastupování poškozených v trestním řízení, sepisování podání v trestním řízení, zastupování obviněných a obžalovaných před orgány činnými v trestním řízení

SPRÁVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

PRÁVNÍ SLUŽBY NA ZLÍNSKU:

Advokátní kancelář JUDr. Josef Čejka

Adresa:

nám. 3. května 1606
​765 02 Otrokovice